INICI

arremorar [aremorár] (arremora [aremóra])

v. tr. i pron. Incitar a la revolta.


 

“La meua visió de l’alfabetització va més enllà del ba, be, bi, bo, bu.
Perquè implica una comprensió crítica de la realitat social, política i
econòmica en la qual està l’alfabetitzat”

(Paulo Freire)


 

Novetats