Llaços amb Bambey

Lazos con Bambey / Liens avec Bambey

 

 

Aquesta sèrie de podcast s’engloba dins del Projecte Càtedra UNESCO de la Universitat de València, que té com a objectiu l’elaboració de materials educatius per al centre d’infància vulnerable de Bambey (Senegal).

El projecte consisteix en elaborar materials didàctics per a un centre de dia on conviuen joves estudiants, mares de xiquets/es xicotets/es i els/les mateixos/es xiquets/es, així com també estudiants que acudeixen al centre per a fer els deures escolars, entre altres labors.

Entre el material didàctic elaborat es realitzaran una sèrie de podcast educatius i d’intercanvi d’experiències entre Bambey i València, en col·laboració amb la plataforma Arremora.

 

 

Esta serie de podcast se engloba dentro del Proyecto Cátedra UNESCO de la Universitat de València, que tiene como objetivo la elaboración de materiales educativos para el Centro de infancia vulnerable de Bambey (Senegal).

El proyecto consiste en elaborar materiales didácticos para un centro de día donde conviven jóvenes estudiantes, madres de niños/as pequeños/as y los/as mismos/as niños/as, así como estudiantes que acuden al centro para hacer los deberes escolares y otras labores.

Entre el material didáctico elaborado se van a realizar una serie de podcast educativos y de intercambio de experiencias entre Bambey y València, en colaboración con la plataforma Arremora.

 

 

Cette série de podcasts s’inscrit dans le cadre du Projet Chaire UNESCO de l’Université de Valence, qui a pour objectif l’élaboration de matériels éducatifs pour le centre pour enfants vulnérables de Bambey (Sénégal).

Le projet consiste à mettre au point des matériels didactiques pour un centre DÍA où cohabitent de jeunes élèves, des mères d’enfants et de jeunes enfants avec ces derniers, et enfin des élèves qui viennent y faire leurs devoirs, etc.

Parmi ces matériels didactiques élaborés, une série de podcasts éducatifs et d’échanges d’expériences entre Bambey et Valence, en collaboration avec la plateforme Arremora seront réalisés.

 

 

Episodi 2: Civisme

En aquesta ocasió col·laborem amb l’alumnat del màster de professor/a d’educació secundària, en l’especialitat de serveis socioculturals i a la comunitat de la Universitat de València, els quals, a través del guió cooperatiu, han desenvolupat una sessió en la qual es pretén donar una visió crítica sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Episodi 1: Presentació

En aquesta ocasió col·laborem amb l’alumnat del màster de professor/a d’educació secundària, en l’especialitat de serveis socioculturals i a la comunitat de la Universitat de València, els quals, a través del guió cooperatiu, han desenvolupat una sessió en la qual es pretén donar una visió crítica sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible.